HACCP

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

Rynek firm świadczących działania pest control jest mocno zróżnicowany jeżeli chodzi o poziom świadczonych usług. Rodzi to poważne obawy auditorów, inspektorów Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej, czy zabezpieczenia zakładu przed
szkodnikami są według najlepszych norm. Partnerstwo z firmą 4xD gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, skuteczność i dyskrecję wszystkich działań. Pracujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami IPM (Integrated Pest Management). Stosowany przez nas system kontroli szkodników ma na celu monitorowanie aktywności szkodników, określenie obszaru ich występowania, a następnie sposobów efektywnego ich wyeliminowania. Nasze działania prowadzone są zgodnie z zasadami systemu HACCP, który obowiązuje we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego.

W celu uniknięcia zagrożeń spowodowanych obecnością szkodników w zakładzie należy opracować procedury profilaktyki i zwalczania szkodników, inaczej mówiąc ochrony przed szkodnikami. Procedury te powinny wchodzić w zakres GHP i GMP i powinny być sporządzone przed wdrożeniem systemu HACCP. Stąd też często nazywane są procedurami wstępnymi dla systemu HACCP.

Polskie i Unijne rozporządzenia dotyczące wdrożenia systemu ochrony przed szkodnikami:

Międzynarodowe przepisy:

  • Codex Alimentarius (Międzynarodowy Kodeks Żywnościowy)
  • dyrektywa 93/43/EEC w sprawie higieny środków spożywczych - zaleca stosowanie systemu HACCP w sektorze żywnościowym;
  • dyrektywa 64/433/EEC określająca m.in. obowiązek stosowania odpowiednich zabezpieczeń przedowadami i gryzoniami;

Polskie akty prawne:

  • ustawa z dnia 11.05.2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U.nr 31 poz.265, 2005r.),
  • rozporządzenie MZ w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz.U.nr 104, poz.1096, 2004),
  • rozporządzenie MZ w sprawie przeprowadzanie urzędowej kontroli żywności (Dz.U.nr 104, 1098, 2004),
  • rozporządzenie MZ z dnia 19.12.2002r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz.U.nr 21, poz.179, 2003).

Wdrążanie systemu kontroli szkodników
System obejmuje trzy główne etapy:

  • Audit wstępny – usługa bezpłatna, mającą na celu określenie poziomu higieny, stopnia zagrożenia ze strony szkodników, poziomu ich aktywności, oszacowanie rodzaju i ilości urządzeń, niezbędnych do właściwego zabezpieczenia zakładu. Do przeprowadzania auditów są wyznaczeni wykwalifikowani inspektorzy. Wyniki inspekcji umieszczone są w specjalnym raporcie.
  • Zabezpieczenie zakładu – wyeliminowanie maksymalnej ilości szkodników znajdujących się w danym obiekcie; instalacja niezbędnych urządzeń, które pozwolą ograniczyć dostęp szkodników na teren obiektu.
  • Serwis – regularne wizyty zgodnie z harmonogramem dołączonym do dokumentacji. Daje to gwarancję systematycznej i skutecznej kontroli szkodników na terenie każdego obiektu. Wszystkie wizyty znajdują swoje odzwierciedlenie w raportach oraz dokumentacji systemowej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zaakceptuj Więcej informacji